انواع ونیر دندان و نحوه استفاده از هر کدام از آنها

ونیرهای کامپوزیتی ساخته شده از جنس کامپوزیت هستند که به عنوان یک راهکار ارزان قیمت برای ترمیم شکل ظاهری دندان و به عنوان روش دندانپزشکی زیبایی استفاده می‌شو