دکتر رضا شاکر در سال 1376 در رشته دندانپزشکی وارد دانشگاه سراسری شدند و در سال 1382 دوره دکترای عمومی دندانپزشکی را به اتمام رسانده و پس از 7سال اشتغال با مدرک دکترای عمومی در سال 1389 وارد دوره تخصصی جراحی لثه وایمپلنت در دانشگاه شهید بهشتی شدند و در سال 1392 موفق به کسب بورد تخصصی جراحی لثه و ایمپلنت از دانشگاه شهید بهشتی شده و به مدت 10 سال به صورت حرفه ای مشغول به کار ایمپلنت هستند و بالغ بر 10000 ایملپنت نیز با موفقیت انجام دادند.

  • متخصص  جراحی لثه و ایمپلنت
  • دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی
  • فلوشیپ ایمپلنت های  دندانی از ICOI آمریکا