خدمات جراحی لثه

Gum surgery services

لیفت لثه

جراحی لثه

پیوند لثه

جراحی لثه

افزایش طول تاج دندان

جراحی لثه

جراحی دندان عقل

ایمپلنت دندان

تخلیه عفونت و کیست

ایمپلنت دندان

چه مشکلاتی را می‌توان با استفاده از جراحی لثه درمان کرد؟

بیماری‌های لثه مانند التهاب لثه و پریودنتیت ممکن است نیاز به جراحی لثه داشته باشند. جنجیویت نوعی بیماری خفیف لثه است که می‌تواند باعث قرمزی، تورم و خونریزی لثه شود. اغلب، التهاب لثه به دلیل بهداشت نامناسب دهان، پلاک، و رسوب جرم رخ می‌دهد. این مشکلات را با درمان حرفه‌ای جراحی لثه می‌توان برطرف نمود. پریودنتیت شکل شدیدتری از بیماری لثه است که در آن التهاب لثه بدتر شده و پیشرفت کرده است و منجر به پاسخ التهابی می‌شود که استخوان و بافت‌ها را از بین می‌برد. در طی این فرآیند التهابی، لثه‌ها شروع به جدا شدن از دندان می‌کنند.

  • توضیح موردی ۱ در مورد جراحی لثه
  • توضیح موردی ۲ در مورد جراحی لثه
  • توضیح موردی ۳ در مورد جراحی لثه

چه مشکلاتی را می‌توان با استفاده از جراحی لثه درمان کرد؟

بیماری‌های لثه مانند التهاب لثه و پریودنتیت ممکن است نیاز به جراحی لثه داشته باشند. جنجیویت نوعی بیماری خفیف لثه است که می‌تواند باعث قرمزی، تورم و خونریزی لثه شود. اغلب، التهاب لثه به دلیل بهداشت نامناسب دهان، پلاک، و رسوب جرم رخ می‌دهد. این مشکلات را با درمان حرفه‌ای جراحی لثه می‌توان برطرف نمود. پریودنتیت شکل شدیدتری از بیماری لثه است که در آن التهاب لثه بدتر شده و پیشرفت کرده است و منجر به پاسخ التهابی می‌شود که استخوان و بافت‌ها را از بین می‌برد. در طی این فرآیند التهابی، لثه‌ها شروع به جدا شدن از دندان می‌کنند.

  • توضیح موردی ۱ در مورد جراحی لثه
  • توضیح موردی ۲ در مورد جراحی لثه
  • توضیح موردی ۳ در مورد جراحی لثه